Werkzaamheden:

* Assisterend ontwerp
* Definitief Ontwerp
* Bouwvoorbereidingtekeningen (incl epc en bouwbesluit)
* Verkooptekeningen
* Uitvoeringstekeningen